Jak wygląda skuteczne delegowanie zadań w zespole?

Delegowanie zadań w zespole to nie tylko przenoszenie obowiązków, ale również strategia, która wpływa na efektywność pracy i rozwój całego zespołu. Warto zrozumieć, jakie są kluczowe aspekty skutecznego delegowania, aby maksymalnie wykorzystać potencjał pracowników i firmy.

Klarowna komunikacja celów i oczekiwań

Pierwszym krokiem do skutecznego delegowania jest precyzyjna komunikacja. Należy w związku z tym określić cele, oczekiwania i znaczenie zadania dla całej firmy. Im lepiej członkowie zespołu rozumieją swoje obowiązki, tym bardziej są zaangażowani i skoncentrowani na osiągnięciu rezultatów. Łączy się to także z mierzalnością samych celów i określania w czasie, aby każdy pracownik mógł sam ocenić, czy delegowane obowiązki są realne do spełnienia.

Dopasowanie zadań do umiejętności

Prawidłowe przekazywanie obowiązków wymaga zrozumienia umiejętności i doświadczenia każdego członka zespołu. Przypisanie zadania zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami sprawia, że pracownicy czują się pewniej, gdyż wiedzą, że są w stanie sprostać wyzwaniom, które się przed nimi stawia.

Delegowanie odpowiedzialności, nie tylko zadań

Przekazywanie obowiązków to również odpowiedzialności za ich wykonanie. Oznacza to przede wszystkim rezygnację z mikrozarządzania i zbyt ścisłej kontroli pracowników w toku realizowanych zadań. Delegowanie zadań nie oznacza narzucania jedynego sposobu ich wykonania. Pracownicy muszą mieć świadomość, iż mogą wnosić swoje pomysły. To może prowadzić do odkrywania efektywniejszych metod pracy.

 

Warto, aby członkowie zespołu samodzielnie podejmowali decyzje i brali na siebie efekt swoich działań. W Impact mówimy wówczas o Aktach Przywódczych, które składają się z trzech etapów: Dostrzegania sytuacji (dzięki świadomości wewnętrznej oraz zewnętrznej czujności), decyzji o podjęciu działania i samym działaniu, które wiąże się z podjęciem ryzyka i gotowością na wzięcie odpowiedzialności za efekty swojej interwencji.

Budowanie kultury feedbacku

Regularny feedback jest kluczowy dla skutecznego delegowania. Oceniając postępy i  doceniając osiągnięcia, firmy mogą rozwijać swoich pracowników i ich motywować, o ile wszystkie te działania są prawidłowo zaprojektowanym procesem. Istotne jest również zwrócenie uwagi na to, iż w środowisku zawodowym ludzie popełniają błędy, co jest jednym z najlepszych sposobów na naukę. Dobrze więc, gdy w organizacji jest przestrzeń na popełnianie błędów. Oznacza to, że w firmie nie powinna panować kultura rywalizacji za wszelką cenę czy niezdrowy perfekcjonizm, który bardzo często zniechęca pracowników do wysiłku czy obniża ich kreatywność.

Zrozumienie priorytetów i wyzwań członków zespołu

Lider w organizacji powinien być świadomy, jak wygląda aktualne obciążenie pracowników i w razie konieczności musi eliminować sytuację, kiedy jedna osoba ma przypisanych zbyt wiele zadań. Jest to więc wyzwaniem z punktu widzenia organizacji pracy, ale to również zadanie dla samego lidera. Dlaczego? Osoby na stanowiskach kierowniczych nierzadko uznają, że są jedynymi osobami, która są w stanie dobrze wykonać zadanie, co przekłada się na przeciążenie obowiązkami. Delegowanie ma na celu pomóc liderowi uwolnić się od tej presji i umożliwić skupienie na działaniach zarządczych, a nie operacyjnych.

Źródło: Materiał Partnera

Author: jaszewski

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *