Branding – definicja, cele, korzyści

Nieustanna praca nad marką przedsiębiorstwa jest nie tylko zalecana, ale i niezbędna. Dotyczy to wszystkich faz rozwoju działalności. W szerszej perspektywie branding to proces, który może służyć nie tylko celom wizerunkowym, ale również sprzedażowym. Właściwie prowadzona strategia marki może skutecznie przekonać klientów do zakupu produktów lub usług. W dalszej części tego artykułu omówimy dokładniej, co to znaczy branding. Poza tym wskażemy jego cele i korzyści, szczególnie istotne w kontekście takich kwestii jak budowanie wizerunku marki oraz tworzenie jej świadomości.

Czym jest branding? Porównanie definicji

Upowszechnienie podstawowej wiedzy z zakresu marketingu nie oznacza, że nie należy przypominać, co to znaczy „branding”. Odwołanie do ścisłej definicji pomaga bowiem uniknąć nieporozumień, które mogą mieć duży wpływ na przyjęcie niewłaściwych założeń strategicznych. Badacze nie są jednak zgodni, co do jednoznacznego objaśnienia tego terminu. Warto w tym miejscu przywołać dwa różne stanowiska.

David Aaker, uznany specjalista ds. brandingu, definiuje go jako proces rozwoju i utrzymywania zbioru cech marki, które sprawiają, że firma jest unikalna i rozpoznawalna. Natomiast Philip Kotler, inny guru marketingu, podkreśla aspekt emocjonalny brandingu. Wskazuje, że to zdolność kreowania silnych i trwałych powiązań z konsumentami poprzez różnorodne strategie marketingowe i komunikacyjne. Obydwie definicje, choć różne, podkreślają znaczenie brandingu w kształtowaniu percepcji marki przez konsumentów.

branding co to znaczy

Podstawowym celem brandingu jest budowanie wizerunku marki, który decyduje o nastawieniu interesatiuszy firmy i ich skłonności do wyboru oferty. To właśnie unikalny wizerunek marki m.in. wzmacnia zaufanie i lojalność klientów. Innym ważnym celem jest budowanie świadomości marki, czyli stopnia, w jakim klienci rozpoznają i rozumieją markę oraz jej produkty. Świadomość marki ma wpływ na wybory zakupowe konsumentów, ponieważ firma, która jest szeroko rozpoznawalna, zyskuje na wiarygodności.

Korzyści płynące z efektywnego brandingu są wielorakie. Po pierwsze, budowanie wizerunku marki pomaga w osiąganiu lepszej pozycji na rynku i może prowadzić do wyższej wartości sprzedaży. Po drugie, firmy z silnym brandingiem często mają większą siłę przetargową przy negocjacjach z dostawcami i partnerami biznesowymi. Ponadto rozpoznawalne marki przyciągają uzdolnione osoby. Na tym korzystają zwłaszcza przedsiębiorstwa, których działalność jest oparta na specjalistycznych kwalifikacjach.

Branding to proces kreowania i zarządzania marką, który ma na celu zbudowanie rozpoznawalnego i cenionego wizerunku firmy, produktu lub usługi w umysłach konsumentów. Obejmuje on identyfikację wizualną, jak logo, kolory firmowe, typografię, ale także elementy niematerialne, takie jak wartości marki, ton komunikacji i ogólne doświadczenie, jakie marka oferuje swoim klientom.

Podstawą skutecznego brandingu jest spójność i konsekwencja we wszystkich punktach styku z klientem — od reklam, poprzez obsługę klienta, aż po produkt końcowy. To nie tylko sposoby, jak firma przedstawia się na zewnątrz, ale również jak jest postrzegana i doświadczana przez odbiorców.

Silny brand pomaga wyróżnić firmę na tle konkurencji, buduje lojalność klientów i może zwiększać wartość firmy. Dzięki dobrze zarządzanemu brandingu klienci kojarzą markę z określonymi oczekiwaniami i jakością, co skutkuje większym zaufaniem i często gotowością do zapłacenia wyższej ceny.

Proces budowania marki jest długoterminowy i wymaga ciągłego dostosowywania do zmieniającego się otoczenia rynkowego i preferencji konsumentów. Efektywne zarządzanie brandem wymaga badań rynkowych, strategicznego planowania i kreatywnej realizacji.

Budowanie świadomości marki z agencją brandingową

Prawidłowo przeprowadzony proces brandingu może odmienić losy firmy, zwiększając jej rozpoznawalność i lojalność klientów. Warto zainteresować się ofertą agencji brandingowych, które dzięki swojemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy mogą skutecznie przeprowadzić każde przedsiębiorstwo przez skomplikowany proces budowania silnej i cenionej marki.

Przykładem agencji brandingowej o tak wyspecjalizowanych kompetencjach jest poznańska grupa reklamowa Hands. Kompleksowa oferta zawiera m.in. współpracę nad założeniami strategii marki i strategii marketingowej. To ten dokument sprawia, że dużo łatwiejsze staje się budowanie świadomości marki oraz tworzenie spójnego wizerunku. Grupa Hands.pl wspiera przedsiębiorstwa również przy realizacji kampanii reklamowych, których częścią mogą być organizowane przez firmę eventy. 

Stawiając na partnera biznesowego z szerokim portfolio i odpowiednim doświadczeniem, droga do sukcesu nie jest wybrukowana przeszkodami, lecz przypomina równą autostradę.

Źródło: Materiał Partnera

Author: jaszewski

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *