Korzyści i ryzyko faktoringu dla firm działających w sektorze usług

Korzyści i ryzyko faktoringu dla firm działających w sektorze usług

Firmy działające w sektorze usług są niezwykle istotnym elementem polskiej gospodarki, jednak niekiedy mają pewne trudności z terminowym uzyskaniem należności od swoich klientów i partnerów biznesowych. Wynika to oczywiście z tego, iż w związku z wysoką konkurencją w branży proponują klientom bardzo długi terminy spłaty faktur, a to z kolei rodzi ryzyko pojawiania się zatorów płatniczych. Aby uniknąć tego typu problemów, warto skorzystać z faktoringu. Jakie są korzyści oraz ryzyko związane z faktoringiem dla firm działających w sektorze usług? Wyjaśniamy to w poniższym artykule.

Czym jest i jak działa faktoring?

Faktoring to specjalna usługa, która jest dedykowana wszystkim przedsiębiorstwom – umożliwia ona sprzedanie faktur w zamian za środki finansowe. Omawiana usługa to doskonały wybór dla wszystkich firm, które przez dłuższy czas czekają na uiszczenie należności z wystawionych faktur przez kontrahentów.

Obecnie w wielu branżach, m.in. w sektorze usług, zauważalna jest niezwykle wysoka konkurencja. Właściciele firm, którym zależy na nawiązaniu współpracy z poszczególnymi kontrahentami, oferują im wyjątkowo długie terminy spłaty, które niekiedy wynoszą nawet 90 dni. Fakt zamrożenia środków na tak długi czas prowadzi do znacznego pogorszenia sytuacji finansowej, zaś to skutkuje problemami w bieżącym opłacaniu wynagrodzeń pracowników, inwestycji oraz różnego rodzaju innych przedsięwzięć. Receptą na te problemy jest właśnie faktoring.

Usługi faktoringowe są świadczone przez wyspecjalizowane instytucje faktoringowe bądź banki. Podmiot, który zajmuje się świadczeniem faktoringu, to faktor. Zadaniem faktora jest wykupienie od przedsiębiorcy – faktoranta – jego należności, a później przekazanie mu gotówki. Środki finansowe są przekazywane przez faktora faktorantowi zazwyczaj w wyjątkowo krótkim czasie, niekiedy nawet w kilka godzin. Oczywiście, konkretny czas oczekiwania na przelew pieniędzy zależy od tego, jaka jest indywidualna polityka prowadzona przez daną firmę faktoringową oraz od konkretnych ustaleń między stronami umowy.

Więcej istotnych informacji na temat faktoringu można znaleźć na https://pragmago.pl/porada/faktoring/.

Jakie są rodzaje faktoringu? 

Najczęściej stosowanym podziałem faktoringu jest ten na pełny, niepełny oraz mieszany. Każdy z nich ma szereg cech, które sprawiają, że jest on odpowiednim wyborem dla innej grupy przedsiębiorców.

 • Faktoring pełny. Zamiennie określa się go jako faktoring właściwy bądź bez regresu. Jego istotą jest fakt, iż faktor (firma faktoringowa) przejmuje całkowitą odpowiedzialność za wykupioną należność. Faktorant sprzedaje wystawioną wcześniej klientowi fakturę, otrzymuje od firmy faktoringowej środki i nie musi się już dalej zajmować tą sprawą. Kontrahent przedsiębiorcy jest w tym przypadku informowany, że środki musi zwrócić innemu podmiotowi i od tej pory przekazuje je wyłącznie faktorowi. Jeśli następują jakiekolwiek problemy z wypłacalnością kontrahenta, wówczas ewentualna windykacja należy do obowiązków faktora.
 • Faktoring niepełny. Zamiennie określany jako faktoring z regresem lub niewłaściwy. Przedsiębiorca, który korzysta z faktoringu, musi w tym przypadku dopilnować, by jego klient uiścić swoje zobowiązania finansowe we właściwym terminie wskazanym w umowie. Jeśli należności nie zostaną opłacone, wtedy to faktorant musi zwrócić należności otrzymane od firmy faktoringowej.
 • Faktoring mieszany. Typ faktoringu łączący charakterystyczne cechy obu wcześniej omówionych. Wyróżnia go to, iż faktor jest odpowiedzialny za niewypłacalność kontrahentów, lecz jedynie do wysokości kwoty, którą wcześniej wyraźnie wskazano w umowie. Gdy limit zostanie przekroczony, za windykację należności odpowiada faktorant.

Oprócz powyższego podziału, często faktoring jest też dzielony z uwzględnieniem innych kryteriów, np. ze względu na instytucję udzielającą finansowania, zakres usług, jawność itd.

Warto wskazać, że w przypadku firm świadczących usługi dużym zainteresowaniem cieszy się faktoring dyskontowy, zamiennie nazywany przyspieszonym. Ten typ faktoringu pozwala przedsiębiorstwu sprzedającemu usługę uzyskanie środków w błyskawicznym czasie. Trzeba tylko mieć na uwadze fakt, że bardzo szybki przelew środków wiąże się z tym, iż prowizja faktora najprawdopodobniej będzie wyższa.

Które firmy usługowe często stawiają na faktoring?

Grono firm z branży usługowej, które decyduje się na korzystanie z faktoringu, jest bardzo szerokie. Zaliczają się do nich:

 • firmy konsultingowe,
 • firmy ochroniarskie,
 • firmy księgowe,
 • firmy sprzątające,
 • agencje marketingowe,
 • firmy IT.

Korzyści z faktoringu dla firm z branży usługowej 

Skorzystanie z usługi faktoringu przez firmy z branży usługowej może przynieść wiele korzyści, takich jak

 • Znacząca poprawa płynności finansowejBardzo długi czas oczekiwania na spłatę faktur niejednokrotnie prowadzi do tego, iż firma ma trudności ze spłatą swoich zobowiązań, a dzięki faktoringowi można szybko otrzymać pokaźny zastrzyk gotówki, co zapewnia poprawę płynności finansowej.
 • Zdecydowanie mniejsze ryzyko związane z możliwą niewypłacalnością klientów. Jeśli decydujemy się na faktoring pełny,  nie musimy obawiać się zagrożenia wynikającego z niewypłacalności klientów. Wtedy windykacją należności zajmuje się wyłącznie firma faktoringowa, a my możemy spokojnie zajmować się rozwijaniem biznesu.
 • Firma ma większe możliwości w zakresie prowadzenia inwestycji i poprawiania jakości świadczonych usług. Dzięki temu, iż właściciel firmy nie musi skupiać się na odzyskiwaniu należności, może w pełni poświęcić się poprawianiu jakości świadczonych usług oraz realizowaniu kolejnych inwestycji.
 • Sposób na pozyskanie finansowania bez zadłużenia. Wielu przedsiębiorców zamiast faktoringu wybiera kredyt – trzeba jednak mieć świadomość, iż jest to gorsza opcja, gdyż wpływa ona na pogorszenie zdolności kredytowej firmy, a dodatkowo wiąże się z naliczeniem wysokich odsetek.

Ryzyko faktoringu dla firm działających w sektorze usług

Firmy z sektora usług, które stawiają na faktoring, muszą pamiętać o pewnych czynnikach ryzyka, takich jak:

 • Faktoring może wpłynąć na pogorszenie relacji z klientami. Windykacja należności przez faktora może spowodować, że klient nie będzie skłonny do ponownego skorzystania z naszych usług.
 • Korzystając z faktoringu nie otrzymamy pełnej kwoty widniejącej na fakturze. Firmy faktoringowe pobierają prowizję, dlatego nie ma możliwości uzyskania całej kwoty widniejącej na fakturze.
 • Faktoring wiąże przedsiębiorcę z daną firmą przez określony czas. Umowa z firmą faktoringową obowiązuje przez określony czas, dlatego do jej podpisania trzeba się odpowiednio przygotować.

Źródło: Materiał Partnera

Author: jaszewski

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *