Ostatnie pytania do PIT online – wyciąg z przepisów i broszur

Rozliczenie PIT za 2021 rok, rozpoczęło się 15 lutego 2020 roku i niedługo będzie dobiegać końca. Podatnicy coraz bardziej spieszą się z pracą i mają coraz mniej możliwości w weryfikacji obszernych aktów prawnych takich jak Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) czy Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Niestety nie zmienia to faktu, że podatnicy są zobowiązani złożyć urzędowi skarbowemu prawidłowe zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesione straty) w roku podatkowym według ustalonego wzoru. Szczególnie teraz cenna okazuje się więc skondensowana, rzetelna wiedza w formie odpowiedzi na ważne i praktyczne pytania podatników.

Czy deklarację PIT online można złożyć przez internet za darmo?

W przypadku rozliczania elektronicznego podatnik ma zasadniczo dwie drogi rozliczenia. Po pierwsze jest to skorzystanie z publicznej usługi Twój e-PIT proponowanej przez Krajową Administrację Skarbową. Po drugie ma również opcję rozliczenia swojego rocznego zeznania podatkowego w specjalnych aplikacjach do PIT online. W tym miejscu warto wyjaśnić, że istnieje wiele programów i aplikacji służących do pracy nad e-deklaracjami. W każdym wypadku sposób skorzystania z nich należy weryfikować u danego usługodawcy, ponieważ na rynku dostępne są zarówno programy bezpłatne jak i odpłatne. Odpowiadając jednak na zadane pytanie wprost: tak, deklarację PIT online można złożyć przez internet za darmo. Warto jednak rekomendować w każdym wypadku sprawdzenie ewentualnych kosztów wybranego przez podatnika rozwiązania.

Czy skorzystanie z usługi Twój e-PIT jest obowiązkowe?

Usługa Twój e-PIT proponowana jest przez organy podatkowe, a dokładniej Krajową Administrację Skarbową, gdzie dla określonych grup podatników rozliczenie PIT przygotowywane jest automatycznie na podstawie między innymi danych przekazywanych przez pracodawców. W żadnym wypadku nie oznacza to jednak obowiązku wykorzystania tak przygotowywanego PIT online. Podatnik może nadal rozliczyć się samodzielnie. W przypadku wyboru PIT indywidualnie podatnik nie musi odrzucać przygotowanej w usłudze Twój deklaracji, przygotowana i złożona samodzielnie e-deklaracja ma pierwszeństwo.

Do kiedy należy przesłać PIT przez internet?

Rozliczenie PIT w formie elektronicznej, tradycyjnej czy Twój e-PIT nie ma znaczenia dla wskazanego przez ustawodawcę terminu rozliczenia deklaracji. W tym rozumieniu, że jeżeli ustawodawca dla danego PIT określa termin – to obowiązuje on wszystkie możliwe formy pracy i składania zeznania podatkowego. W przypadku najpopularniejszych deklaracji PIT (czyli PIT 36 i PIT 37) podstawowym terminem do rozliczenia jest termin od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku jeżeli termin wypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (z określonymi wyjątkami).

Author: jaszewski

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *