Nowe zasady kwoty wolnej od podatku

W latach 2022 – 2022 ustawodawca postanowił wprowadzić wiele zmian w zakresie podatkowym. Pierwsza z nich nastąpiła w ramach zmian stawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 października 2021 roku i w zakresie kwoty wolnej od podatku zmiany zaczęły obowiązywać od roku 2022 (nazywane Nowym Polskim Ładem). Od 1 lipca 2022 roku podatników czekają już następne zmiany nazywane potocznie Nowy ład 2.0.

Kwota wolna od podatku 2021

Do 1 stycznia 2022 roku obowiązywały zasady skali podatkowej w której podatnicy funkcjonowali w ramach skali podatkowej do oraz ponad kwotę 85 528 złotych. Kwota zmniejszająca podatek w ramach ustawy o PIT była różna i zależna od podstawy obliczenia podatku, co znów pozwalało wskazać kwotę wolną od podatku według zasad określonych w art. 27 Ustawy o Podatku dochodowym od osób fizycznych. Według tych reguł jeszcze w tym roku podatnicy rozliczali PIT za 2021 rok.

Wyciąg z przepisów:
Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:
1) 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
2) 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
3) 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.”

Kwota wolna od podatku 2022

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Zgodnie z art. 27 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.). kwota zmniejszająca podatek została określona wprost kwotowo na poziomie 5100 złotych. Korzystać z niej mogą podatnicy, których podstawa obliczenia podatku w złotych znajduje się w pierwszym progu podatkowym (do 120 000 zł) a ich podatek wynosić wtedy będzie 17% minus kwota zmniejszająca podatek (właśnie w wysokości 5100 zł).

Wyciąg z przepisów:
Art. 27. [Skala podatkowa; progi podatkowe]
Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

120 000

17% minus kwota zmniejszająca podatek 5100 zł

120 000

15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Kwota wolna od podatku 2022 2.0.

Zgodnie ze zmianami Polskiego Ładu 2.0. planowane są zmiany od 1 lipca 2022 roku, zgodnie z którym podatek PIT ma zostać obniżony z 17 % do 12 %. Zgodnie z zapowiedziami projekt ma obejmować kwotę wolną od podatku na poziomie 30 000 złotych (jak to tej pory), co oznacza stosowne dostosowanie kwoty zmniejszającej podatek do 3600 zł.

Author: jaszewski

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *