Porozumienie ENERGA – Policja przeciw złodziejom prądu

1 grudnia 2003 r., w siedzibie ENERGI zostało podpisane porozumienie pomiędzy insp. Januszem Bieńkowskim, Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku, a Waldemarem Bartelikiem, prezesem Zarządu ENERGI Gdańskiej Kompani Energetycznej SA. Porozumienie dotyczy wspólnego organizowania działań prewencyjnych i zwalczania przestępczości związanej z nielegalnym poborem energii elektrycznej i kradzieżami mienia. Dokument reguluje także kwestie wymiany informacji i zapewnienia bezpieczeństwa służbom ENERGI w razie ich zagrożenia.

Od dawna dostrzegamy potrzebę wprowadzenia rozwiązań umożliwiających skuteczniejsze przeciwdziałanie patologicznym praktykom związanym z kradzieżami energii elektrycznej i przewodów elektrycznych. Porozumienie regulujące te kwestie powinno także przyczynić się do bezpieczeństwa pracowników ENERGI powiedział Waldemar Bartelik, Prezes Zarządu ENERGI.

Skala problemu kradzieży energii elektrycznej i elementów infrastruktury energetycznej nie jest powszechnie znana. W roku 2002 i I kw. 2003 wykryto nielegalny pobór energii elektrycznej aż u 1226 klientów ENERGI, co umożliwiło firmie odzyskanie kwoty 4 641 600 zł. Szczególnie dotkliwe są kradzieże linii energetycznych, nierzadko pozbawiające zasilania energią elektryczną nawet kilka miejscowości. Dotyczą one przede wszystkim terenów wiejskich. W konsekwencji kilka godzin, a nawet dni bez zasilania pozostają nie tylko okoliczne gospodarstwa, szkoły, zakłady pracy, ale także szpitale, czy oczyszczalnie ścieków.
Share

Mała szkodliwość czynu, jak i społeczna akceptacja dla tych przestępstw sprawia, że ENERGA od lat boryka się z konsekwencjami tych praktyk. Zdarzają się przypadki agresji w stosunku do pracowników spółki z pobiciami i zastraszeniami włącznie.

Współpraca ENERGI z jednostkami Policji w Gdańsku stała się przesłanką do podpisania porozumienia w sprawie działań prewencyjnych i zasad zapewnienia bezpieczeństwa oraz zwalczania przestępczości związanej z nielegalnym poborem energii elektrycznej i kradzieżami mienia.

Dzięki współpracy służb energetycznych i Policji wykrywalność przestępstw rośnie. Niektóre z nich trafiają do sądu, a oskarżonym grozi kara więzienia. – powiedział insp. Janusz Bieńkowski, Pomorski Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku

Na mocy porozumienia strony podejmą działania związane ze współdziałaniem jednostek ENERGI i Policji w kwestii:

– zapewnienia łączności radiotelefonicznej i telefonicznej,

– różnorodnych działań informujących odbiorców energii elektrycznej o zagrożeniach występujących w wyniku niewłaściwego eksploatowania urządzeń energetycznych i elektrycznych oraz wynikających z tego powodu zagrożeniach dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzkiego.

– opracowania zasad wspólnego kontrolowania odbiorców energii elektrycznej przez jednostki organizacyjne ENERGI i Policji.

– opracowania zasad wzajemnej wymiany informacji pomiędzy służbami ENERGI i jednostkami Policji, w sprawach dotyczących zagrożeń przestępstwami ze szczególnym uwzględnieniem przypadków kradzieży energii elektrycznej.

Strony podejmą działania, które zapewnią:

– obecność policjantów i pracowników ENERGI podczas wykonywania kontroli odbiorców energii elektrycznej w miejscach szczególnie zagrożonych, po złożeniu stosownego wniosku przez strony,

– możliwie szybką reakcję patroli interwencyjnych Policji w razie zagrożenia bezpieczeństwa pracowników ENERGI (kontrolerów),

– warunki umożliwiające odbiorcom energii elektrycznej poinformowanie policjanta lub pracownika ENERGI o podejrzeniu nielegalnego poboru energii elektrycznej i kradzieży energii elektrycznej.

Strony deklarują organizację wspólnych spotkań poświęcone sprawom bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz poprawie bezpieczeństwa w energetyce, nielegalnym poborom energii elektrycznej i zapobieganiu kradzieży energii elektrycznej. Zostanie przygotowany harmonogram realizacji zadań wynikających z porozumienia zaś podejmowane przedsięwzięcia będą na bieżąco analizowane i oceniane.

Niewiele osób ma świadomość, że skutki kradzieży obarczają zarówno zakład energetyczny, jak i każdego odbiorcę prądu. Proceder kradzieży przewodów łączy się z trudną do zwalczenia praktyką skupowania złomu aluminiowego przez prywatnych przedsiębiorców. Konsekwencją kradzieży prądu i mienia są m.in. podwyżki cen energii elektrycznej.

Każdy nielegalny pobór wiąże się z koniecznością subsydiowania złodzieja przy regulowaniu własnego rachunku za energię elektryczną. Bez względu na to, czy to będzie pobieranie energii z pominięciem urządzeń pomiarowych, pobieranie energii bez zawartej umowy, czy samodzielna manipulacja w układzie pomiarowym, bądź podłączenie się do urządzeń innego odbiorcy, zawsze konsekwencje poniosą współużytkownicy sieci zasilającej. Za złodziei płacimy wszyscy. – dodaje Waldemar Bartelik, Prezes Zarządu ENERGI. – Apeluję zatem o przekazywanie właściwym służbom energetycznym oraz organom ścigania informacji mogących mieć związek z kradzieżami.

Każdy obywatel, który zauważy kradzież elementów infrastruktury elektroenergetycznej lub nielegalny pobór, może zgłosić ten fakt Policji pod nr telefonu 997 lub pracownikom rejonowych biur obsługi klienta:

– RBOK Gdańsk – tel.: (058) 34-73-441 do 448

– RBOK Gdańsk Przymorze – tel. 347-34-95, 558-46-00

– RBOK Gdynia – tel.: (058) 620-30-01

– RBOK Sopot – tel.: (058) 551-32-71

– RBOK Tczew – tel.: (058) 531-22-77

– RBOK Starogard Gdański – tel.: (058) 56-234-41 w. 251

– RBOK Kartuzy – tel.: (058) 685-40-10

– RBOK Wejherowo – tel.: (058) 672-13-87

– RBOK Puck – tel.: (058) 673-20-81

*****

ENERGA Gdańska Kompania Energetyczna SA zaliczana jest do największych przedsiębiorstw w Polsce Północnej pod względem obrotów, zatrudnienia i rozmiarów działalności („Dziennik Bałtycki – TOP 100”, 16.06.2003 r.). Firma jest spółką prawa handlowego, powstała 12 lipca 1993 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakład Energetyczny Gdańsk w Gdańsku. Założycielem i jedynym akcjonariuszem spółki jest do dzisiaj Skarb Państwa. ENERGA jest rozproszonym terytorialnie przedsiębiorstwem wielozakładowym zatrudniającym około 1500 osób, jej głównym przedmiotem działalności jest dystrybucja, przesyłanie i obrót energią elektryczną. Spółka jest dystrybutorem energii elektrycznej na terenie byłego województwa gdańskiego, obsługuje blisko 600 tys. klientów, a ich liczba wzrasta każdego roku o ok. 7 tys. Obszar sieciowy obejmuje powierzchnię 7 394 km2. Sieć rozdzielcza, której operatorem jest ENERGA, to 21 720 km napowietrznych i kablowych linii energetycznych.

ENERGA

Author: jaszewski

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *