Więcej voltów na Pomorzu

Od 1 stycznia 2004 napięcie w gniazdku elektrycznym wzrośnie do 230 voltów, a w instalacji trójfazowej do 400 voltów. Jednak nie oznacza to, że do tego czasu trzeba będzie wymieniać przewody, gniazda instalacji elektrycznych, czy też większość urządzeń elektrycznych. Dla przeciętnego mieszkańca Pomorza zmiana napięcia nastąpi nie tylko bezproblemowo, ale i niezauważalnie.

Starania Polski o wejście do Unii Europejskiej wiążą się z koniecznością dostosowania obowiązujących w Polsce standardów technicznych do wymagań międzynarodowych. Jednym z nich jest obowiązek wprowadzania innego poziomu napięcia w sieciach niskiego napięcia.

„Zmiana napięcia nie tylko przybliży nas do Unii Europejskiej, ale może mieć wymierne efekty dla klientów ENERGI. Zwiększenie napięcia podniesie jakościowe parametry prądu. Wiele urządzeń elektrycznych zacznie więc pracować lepiej, stabilniej.” – uważa prezes ENERGI, Waldemar Bartelik – „Natomiast pomorscy producenci uzyskają większe rynki zbytu własnych urządzeń, ze względu na ich kompatybilność z oferowanymi w Europie.”

ENERGA Gdańska Kompania Energetycznej SA proces podwyższania napięcia do 230 w instalacji jednofazowej i do 400 voltow w instalacji trójfazowej rozpoczęła już 1 września br.

Okres przejściowy potrwa do końca 2003. W tym czasie mogą co prawda, wystąpić nieznaczne, nieodczuwalne jednak dla większości mieszkańców i firm Pomorza odchylenia, niemniej mieszczące się w przedziale od plus do minus 10 procent. Dla ENERGI proces zamiany napięcia oznacza znaczny wysiłek organizacyjny przy dostosowaniu własnej infrastruktury. Konieczne są czasem nowe inwestycje, zwłaszcza na obszarach, gdzie dotychczas były problemy z utrzymaniem odpowiedniego poziomu napięcia.

W żadnym wypadku zmiana napięcia nie powoduje konieczności modernizacji instalacji elektrycznej, czy też wymiany domowych urządzeń elektrycznych. Nie sprawi żadnych negatywnych skutków. Zarówno przewody, gniazda, jak i sprzęt powinien działać poprawnie.

„Plany unifikacji parametrów niskiego napięcia w Europie znane były już wcześniej, toteż z wyprzedzeniem wprowadzano stosowne rozwiązania techniczne. Urządzenia elektryczne oferowane na polskim rynku już od początku lat 90-tych są przystosowane do napięcia 230V. Natomiast wcześniej produkowane mają tzw. margines pracy sięgający 10 procent odchylenia od napięcia 220V. Nawet wyprodukowane jeszcze w latach 80-tych powinny po zmianie napięcia działać poprawnie.” – mówi Waldemar Bartelki, prezes ENERGI – „Jedynie w przypadku starszych urządzeń, jak odbiorniki lampowe RTV mogą wystąpić kłopoty.”

W związku ze zmianą napięcia ENERGA nie prowadzi żadnych kontroli napięcia w sieci energetycznej, ani inspekcji instalacji elektrycznej, czy przeglądów domowych urządzeń elektrycznych. Każdy mieszkaniec Pomorza może bowiem skontrolować poziom napięcia, na jakie urządzenie zostało wyprodukowane samodzielnie. Może to sprawdzić na tabliczce znamionowej, w którą powinno być wyposażone każde urządzenie elektryczne. A w przypadkach wątpliwych – w punkcie serwisowym, bądź ewentualnie u producenta.

Mimo prowadzonej akcji informacyjnej wraz z rachunkiem za energie elektryczną rozesłane są do klientów objaśniające ulotki informacyjne szerzy się proceder oferowania w imieniu ENERGI sprzętu gospodarstwa domowego, a także rożnego rodzaju usług–To nie są nasi pracownicy- przestrzega Mieczysław Wrocławski, rzecznik prasowy ENERGI – „Pracownicy ENERGI nie zajmują się akwizycją. Zawsze w czasie wizyty należy poprosić o okazanie odpowiedniego identyfikatora służbowego to pozwoli wyeliminować fałszywych energetyków. Nie należy ulegać szerzonym insynuacjom, że wzrost napięcia wpłynie na trwałość starych urządzeń elektrycznych lub spowoduje duży wzrost zużycia energii elektrycznej. Apeluję o zachowanie w każdym przypadku rozsądku i rozwagi.”

Niestety wbrew akcji informacyjnej pokutuje i to w całej Polsce opinia, że sprzęt w gospodarstwach domowych, jak żelazka, czajniki, suszarki, kuchnie i inne urządzenia z termostatem będzie zużywać więcej prądu.

Warto zatem zauważyć, że większość urządzeń domowych wyposażonych jest w specjalne zasilacze impulsowe. Po zmianie napicia, po prostu szybciej się nagrzeją i szybciej się wyłączą. A więc ich praca nie wpłynie na wysokość rachunków za energię elektryczną.

„Zmiana napięcia spowoduje, że nasze żarówki będą świecić jaśniej, nie ma potrzeby zatem ich wymieniać na nowe.” – mówi Mieczysław Wrocławski, rzecznik prasowy ENERGI. „Dla obniżenia opłat za energię elektryczna można będzie przecież ograniczyć ich ilość, lub zastosować bardziej energooszczędne.”

*****

ENERGA Gdańska Kompania Energetyczna SA zaliczana jest do największych przedsiębiorstw w Polsce Północnej pod względem obrotów, zatrudnienia i rozmiarów działalności („Dziennik Bałtycki – TOP 100”, 16.06.2003 r.). Firma jest spółką prawa handlowego, powstała 12 lipca 1993 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakład Energetyczny Gdańsk w Gdańsku. Założycielem i jedynym akcjonariuszem spółki jest do dzisiaj Skarb Państwa. ENERGA jest rozproszonym terytorialnie przedsiębiorstwem wielozakładowym zatrudniającym około 1500 osób, jej głównym przedmiotem działalności jest dystrybucja, przesyłanie i obrót energią elektryczną. Spółka jest dystrybutorem energii elektrycznej na terenie byłego województwa gdańskiego, obsługuje blisko 600 tys. klientów, a ich liczba wzrasta każdego roku o ok. 7 tys. Obszar sieciowy obejmuje powierzchnię 7 394 km2. Sieć rozdzielcza, której operatorem jest ENERGA, to 21 720 km napowietrznych i kablowych linii energetycznych.

Źródło: Energa

Author: jaszewski

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *