Ruch w Gospodarce

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego polska gospodarka ożywa. Firmy zaczynają więcej inwestować, mają też mniejsze kłopoty z regulowaniem należności finansowych, jest więcej ofert na rynku pracy. GUS poinformował też o wypadkach przy pracy. W pierwszym półroczu br. odnotowano ich 36 tys. 970.

Jak podał GUS – w porównaniu z poprzednim miesiącem – poprawił się wskaźnik koniunktury w hurcie detalicznym. 14 procent spośród badanych przedsiębiorców zasygnalizowało poprawę koniunktury, a 31 procent – pogorszenie (w lipcu 12 proc. deklarowało polepszenie, a 32 proc. – pogorszenie).

GUS poinformował też o poprawie sytuacji przedsiębiorstw sprzedających żywność oraz o mniejszych trudnościach w terminowym regulowaniu zobowiązań finansowych.

– Przewiduje się, że w najbliższych miesiącach ceny towarów będą rosnąć nieznacznie szybciej niż prognozowano w lipcu – poinformował GUS. Handlowcy wskazują też na mniejszy zastój w sprzedaży bieżącej.

Z kolei w budownictwie 28 procent badanych przedsiębiorstw sygnalizuje poprawę koniunktury, a 15 proc. pogorszenie. W lipcu wskaźnik ten wynosił odpowiednio 31 i 16 proc. Przedsiębiorcy z branży budowlanej zapowiadają spadek cen za usługi budowlano-montażowe w najbliższych trzech miesiącach.

Ogólnie zaobserwowano nieznaczne pogorszenie sytuacji przedsiębiorców prywatnych, natomiast polepszenie położenia firm państwowych. Zauważono też pierwsze poprawy na rynku pracy. Przedsiębiorcy sugerują, że możliwe jest zmniejszenie skali przewidywanych wcześniej zwolnień.

Właściciele firm mają też szerszą ofertę dla bezrobotnych.

– Pojawiło się więcej propozycji prac publicznych, robót interwencyjnych i szkoleń – powiedział na piątkowej konferencji prasowej wiceprezes GUS Janusz Witkowski.

W ciągu ubiegłego miesiąca przedsiębiorcy z całego kraju zgłosili 84 tysiące ofert pracy, czyli o 32 procent więcej niż w lipcu ubiegłego roku.

GUS podał też dane dotyczące wypadków przy pracy. W porównaniu z rokiem 2001 ich liczba uległa zwiększeniu. W pierwszym półroczu br. przy pracy ucierpiało 36 tysięcy 970 osób, z czego 193 to wypadki śmiertelne. Dwa lata temu było 34 tys. 369 wypadków, przy czym w 232 pracowników poniosło śmierć. Najwięcej incydentów zarejestrowano w przetwórstwie przemysłowym – 13 tys. 552, w górnictwie 1540 (12 śmiertelnych), w rolnictwie 722 (6 osób poniosło śmierć), w budownictwie 2893 (34 śmiertelne). Za przyczynę podaje się najczęściej nieprawidłowe zachowanie pracownika, niewłaściwy stan narzędzi i maszyn, brak umiejętności w posługiwaniu się sprzętem, niewłaściwą organizację pracy.

Dzisiaj GUS obchodzi 85. urodziny. W uroczystości udział weźmie premier Leszek Miller, który najlepszym pracownikom wręczy ordery i wyróżnienia.

Źródło: Głos Wybrzeża

Author: jaszewski

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *